Omställning med engagemang

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Nya jobb skapas och andra försvinner. Det är då vi kommer in i bilden. Med kunskap, engagemang och individuella lösningar skapar vi nya möjligheter för uppsagda medarbetare och för anställda som vill få en ny plats på arbetsmarknaden.

Vår omvärld

0

företag

0

medarbetare

0

jobbsökare

Vi är den registrerade omställningsorganisationen för arbetsgivarna anslutna till Fremia och deras medarbetare. Det betyder att vi stöttar medarbetare från en mängd branscher bland annat fastighet, städ, personlig assistans, vård och omsorg, handel och förskolor att hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Utöver att hjälpa personer som är uppsagda på grund av arbetsbrist hjälper vi även de som har haft en visstidsanställning samt de som sagts upp på grund av ohälsa.

Vi utgår alltid från jobbsökarens individuella behov och alla får en personlig rådgivare som följer dem hela vägen mot ett nytt jobb eller en yrkesinriktad utbildning. Våra rådgivare tar med sig gedigen erfarenhet av coachning samt kunskap om den lokala arbetsmarknaden när de möter våra jobbsökare på plats eller digitalt. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper till med att hitta den rätta utbildningen.

Jobbsökarnas handlingsplaner kan innehålla allt från digitala verktyg, CV-granskning, coaching, validering av yrkeskunskaper, utbildning till stöd att starta eget företag.

En väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för medarbetarnas utveckling och trygghet. För att omställningen på arbetsmarknaden ska fungera måste det finnas förutsättningar för ett livslångt lärande och karriärväxling. Genom att ge yrkes- och studievägledning till anställda vill vi hjälpa till så att alla kan hitta sin plats på arbetsmarknaden.

Vi kallar det för omställning med engagemang.

Fakta:

  • Kollektivavtalsstiftelsen CIKO stiftades av Fremia och LO 2018
  • Omfattar cirka 3 300 företag med 120 000 medarbetare
  • Huvudkontor i Stockholm och rådgivarkontor i Malmö, Göteborg, Karlstad, Örebro samt Östersund
  • Omställnings- och kompetensstöd till uppsagda
  • Kompetensstöd till anställda
  • CIKO är en akronym för civilsamhället, idéburna, kooperativa organisationer

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020