Ordlista

Anställningsavtal

Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Arbetsgivarintyg

När du avslutar en anställning har arbetsgivaren en skyldighet att ge dig ett arbetsgivarintyg. Intyget kan behövas för att du ska få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös. Besök: arbetsgivarintyg.nu

Arbetsbetyg

När du avslutar en anställning kan du be om ett personligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, men detta är ingenting du kan kräva. Både omdöme och intyg är bra att ha när du ska söka nya jobb.

Arbetstidsmått och sysselsättningsgrad

Utgångspunkten är att heltidsanställning, 100% är 40 timmar i veckan, men det kan variera beroende på om du arbetat skift, då motsvaras heltid av färre än 40 timmar i veckan, informationen hittar du i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Har du en sysselsättningsgrad som är mindre än heltid uttrycks den oftast i procent av 100%.

Avtalat

Avtalats uppdrag är att sprida kunskap om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, och att samla all information på ett ställe. Syftet är att göra det lättare för dig att hitta information som är korrekt, relevant och enkel. Läs mer på: avtalat.se

Fremia

Fremia är en arbetsgivarorganisation med inriktning på kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Fremia grundade CIKO tillsammans med arbetsgivarorganisationen LO. Läs mer på: fremia.se

Kollektivavtal

Enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Omställningsersättning (OSE)

Omställningsersättning är ett ekonomiskt stöd till uppsagda personer eller till personer som blir återanställda med lägre arbetstidsmått. Läs mer och ansök här.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg, och sträcker sig ofta över hela anställningsperioden. Förutom vilka datum anställningen gällde samt vilka befattningar den anställde haft hos arbetsgivaren, så redogörs det ofta i detta intyg vilka arbetsuppgifter den anställde hade.

Tjänstgöringsbetyg

Efter en anställning varat längre än sex månader kan den anställde även begära ett tjänstgöringsbetyg. Detta betyg tar upp hur den anställde presterat under anställningen (alltså hur denne skötte arbetsuppgifterna). Detta brukar nämligen inte stå med på varken arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Uppsägningsbesked

Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig. I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska göra i det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller vill yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej.