För dig som tillhör AFO

Arbetar du på LO eller något av LO-förbunden och dess a-kassor kan du få hjälp med kompetensstöd och ekonomisk ersättning av AFO-Handels Trygghetsfond, CIKO är leverantör av trygghetsfondens förmån, ”vägledning för anställda”.

Om du är tjänsteman inom AFO-Handels avtalsområde så vänder du dig till trygghetsfonden och om du är ombudsman inom LO/LO-förbunden så vänder du dig till din arbetsgivare som beviljar stödet.