Styrelse

CIKO är en kollektivavtalsstiftelse grundad av Fremia och LO.

Styrelseordförande:

Petter Skogar, vd Fremia

Vice styrelseordförande:

Magnus Furbring, ombudsman LO

Styrelseledamöter:

Barbro Andersson, vice ordförande Kommunal

Helene Lindstedt, förhandlingschef Fremia

Suppleanter:

Renée Andersson, utredare LO

Stina Josefsson, funktionschef avtal och förhandling, Handels

Fredrik Mandelin, pensions- och försäkringsexpert Fremia

Veronica Johansson, rådgivare Fremia

Revisorer

Johan Rönnkvist, auktoriserad revisor PwC