Anmäl som jobbsökare

Vår målsättning är att få så många i arbete som möjligt och här är omställningsstödet ett viktigt verktyg. Men vägen till ett nytt jobb blir smidigare och snabbare om du som jobbsökare aktivt verkar för att få ett nytt arbete. Här hittar du formuläret där du som är jobbsökare kan anmäla dig till CIKO.
arrow_forward Anmäl

Anmäl som arbetsgivare

Här hittar du formuläret där du som är arbetsgivare kan anmäla dina arbetstagare till CIKO. Ju förr vi får in din anmälan, desto enklare blir processen för dem det berör. Som arbetsgivare fyller du i anmälan med arbetsgivarens uppgifter om arbetsplats, kontaktperson och berörda arbetstagare.
arrow_forward Anmäl

Det här gör Ciko

CIKO är en omställningsorganisation och omställning innebär att vi gör vad vi kan för att människor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist ska få ett nytt jobb. Vi hjälper dagligen både människor och företag att hitta lösningar som passar deras livssituation och verksamhet. Läs mer

Så här går det till

Det finns två sätt att anmäla sig till CIKO. Man kan göra det som arbetsgivare eller som jobbsökare. Här kan du läsa om, vem som omfattas av vårt omställningsstöd, omställningsersättning samt hur du gör din anmälan och vad som händer sedan. Läs mer

Det här händer sedan

När vi på CIKO får in anmälan kan vi börja vårt arbete med att hjälpa till att hitta en väg till ett nytt jobb. För att arbetet ska bli så tryggt och effektivt som möjligt så kommer vi tillsammans överens om en handlingsplan som vi sedan jobbar efter. Läs mer

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om hur vi kan hjälpa dig