Anmäl som jobbsökare

Du som arbetstagare anmäler dig med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter att beslut om uppsägning tagits. Uppsägningsbevis och arbetsgivarintyg ska bifogas.
arrow_forward Anmäl som jobbsökare

Anmäl som arbetsgivare

Här kan du som arbetsgivare anmäla dina arbetstagare till CIKO. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna meddelats.
arrow_forward Anmäl som arbetsgivare

Så här går det till

Det finns två sätt att anmäla sig till CIKO. Man kan göra det som arbetsgivare eller som jobbsökare. Här kan du läsa om, vem som omfattas av vårt omställningsstöd, omställningsersättning samt hur du gör din anmälan och vad som händer sedan. Vem omfattas?

Det här händer sedan

När vi på CIKO får in anmälan kan vi börja vårt arbete med att hjälpa till att hitta en väg till ett nytt jobb. För att arbetet ska bli så tryggt och effektivt som möjligt så kommer vi tillsammans överens om en handlingsplan som vi sedan jobbar efter. Det här händer sedan

Förebyggande arbete

Att arbeta med förebyggande omställningsarbete är ett bra sätt för arbetsgivare som vill ha rätt kompetens och minimera risker för arbetsbrist. CIKO kan hjälpa till med att ta fram individuella kompetensplaner och utbildningsinsatser. Läs mer och ansök här

Vägen till vårdbiträde gick via förebyggande omställning.

En arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling. Kollegor som stöttar. Hårt arbete och fokus. Det var receptet som gjorde att Inna Blotski idag är undersköterska. Det började med ett möte som…

Rådgivare i väst och norr

Det är CIKO:s rådgivare som stöttar jobbsökare från det första personliga mötet och sedan vidare på vägen mot en lyckad omställning. Här får du träffa två av dem. Kina Moby…

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om hur vi kan hjälpa dig

  • Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning och efter att arbetstagaren meddelats. Anmälan kan göras av jobbsökare eller arbetsgivare.
  • Den som arbetar på en arbetsplats som omfattas inom Fremia-LO:s avtalsområde.
  • OSE är en förkortning av Omställningsersättning. För att ha rätt till OSE ska man vara uppsagd på grund av arbetsbrist, ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande och varit anställd i 50 månader under de senaste 5 åren inom ett företag anslutet till Fremia.
  • Du kan tidigast ansöka om OSE efter din sista anställningsdag.
  • Inkommen OSE-ansökan handläggs tidigast 30 dagar efter din sista anställningsdag. När handläggningen är klar betalas ersättningen ut den 25:e månaden därpå.