Omställning med engagemang

Vi stöttar dig som arbetar inom kooperationen, civilsamhället, idéburen välfärd och samhällsnytta på vägen mot ett nytt jobb.

Det här gör vi för dig

Våra jobbsökare kommer snabbt tillbaka till arbetsmarknaden.

0

jobbsökare per år

0 %

lyckad omställning

0 dagar

till nytt jobb eller studier

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Vår roll är att göra omställningen så smidig som möjligt för till exempel butikssäljare, vårdbiträden, personliga assistenter, fastighetsförvaltare eller inköpsansvarig.

Tips och erfarenheter

Se fler artiklar