Ekonomiskt stöd

Vi har två former av ekonomiskt stöd:

  • AGB för dig som omfattas av Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd
  • OSE för dig som omfattas av Kollektivavtal för omställning

För att få stödet ska du vara godkänd jobbsökare hos oss och ha fyllt 40 år vid anställningens upphörande. Dessutom ska du varit anställd minst 50 månader de senaste 5 åren.

För AGB gäller att du varit anställd vid ett eller flera företag/organisationer som varit anslutna till AGB eller omfattats av Omställningsavtal Fremia-LO. Om du blir återanställd på samma företag/organisation inom 90 dagar kan du inte få AGB.

För OSE gäller att du varit anställd vid ett eller flera företag/organisationer som varit anslutna till Fremia. Om du blir återanställd på samma företag/organisation inom 30 dagar kan du inte få OSE.

Så här går en ansökan till:

  • Du kan tidigast ansöka om AGB eller OSE efter din sista anställningsdag.
  • Du ska bifoga arbetsgivarintyg för din/dina anställningar. (På www.arbetsgivarintyg.nu kan du läsa mer om hur ett sådant intyg ser ut).
  • När det gått 30 alternativt 90 dagar efter din sista anställningsdag kontrollerar vi att du inte blivit återanställd och uppfyller villkoren för OSE eller AGB.
  • Om du har rätt till OSE eller AGB betalas pengarna ut den 25:e efterföljande månad.

Logga in och ansök