Vill du studera till ditt nästa jobb?

Då har du kommit rätt! Hos oss kan du få vägledning och förutsättningar för att studera med goda ekonomiska villkor. Målet är att du ska stärka din position på arbetsmarknaden.

Vi kallar det för omställning med engagemang.

Kompetensstöd

Nu finns en helt ny möjlighet för dig att studera med ekonomisk ersättning. Det gäller oavsett om du har en anställning eller är uppsagd.

Stödet består av två delar:

  • Vägledning, rådgivning och yttrande från CIKO
  • Omställningsstudiestöd från CSN med en bidrags- och en lånedel

Omfattas du av vårt huvudavtal kan du även få:

  • utbildning
  • validering
  • samt ett kortvarigt eller ett kompletterande studiestöd.

Syftet är att du ska få möjlighet att stärka din ställning på arbetsmarknaden – nu och i framtiden. Du kan till exempel välja att skaffa nya kunskaper och färdigheter inom ditt nuvarande yrkesområde, eller helt byta inriktning. Du kan studera allt från korta kurser till längre utbildningar.

Med stödet kan du behålla upp till 80 procent av din lön medan du studerar. Du kan få stödet upp till 44 veckors studier på heltid eller en längre tid om du studerar på deltid.

Kan du få stöd från CIKO?

Vi kunde tyvärr inte hitta

Företaget som du arbetar på omfattas inte av CIKO. Ta kontakt med en annan omställningsorganisation eller Kammarkollegiet.

Tre frågor

För att vi ska kunna hjälpa dig till rätt utbildning och för att du ska kunna få ekonomisk ersättning behöver vi veta några saker.

Vilket kollektivavtal har du?

För att få vårt stöd ska du arbeta på ett företag som har kollektivavtal mellan Fremia och LO. Det finns två olika avtal:
• Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd
• Kollektivavtal om omställning

Ring vårt kontaktcenter 010-288 95 00 vardagar 08:30 – 16:30. Eller skicka in din anmälan så återkommer vi till dig.

Anmäl dig

Behöver du vägledning och rådgivning?

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du arbetat i genomsnitt 16 timmar (eller minst 40 %) i veckan i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Checklista inför studier

Kan du få ekonomisk ersättning?

För att få ekonomisk ersättning behöver du även arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren beräknat tidigast från det år du fyllde 19 år. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Checklista inför studier