Ska ni göra en omorganisation?

Då kan ni få rådgivning och vi kan hjälpa till med att informerar era medarbetare. Sedan tar omställningsarbetet vid. Vårt fokus är att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden.

Vi kallar det för omställning med engagemang.

Information om statlig ersättning till arbetsgivare

Så här går det till

Vägen från omorganisation och uppsägning till att en medarbetare får ett nytt jobb ser olika ut. Därför är det viktigt att vi på CIKO kommer in så tidigt som möjligt i processen så att vi kan börja vägleda era uppsagda medarbetare. För vi vet att vi gör skillnad, över 90 % av de personer som kommer till oss får en lyckad omställning.

Inför en omorganisation

Våra rådgivare har stor erfarenhet av omorganisationer och HR-relaterade frågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och berättar hur de arbetar med omställning.

Kontaktcenter

Anmälan

Anmäl era uppsagda medarbetare till oss med hjälp av anmälningsformuläret. Till anmälan ska bifogas arbetsgivarintyg, uppsägningsbevis och eventuellt protokoll.

Tänk på att vi stöttar era medarbetare redan under uppsägningstiden så skicka in anmälan till oss i samband med uppsägningen.

Anmälan

Medarbetarinformation

I samband med en uppsägning kan våra rådgivare komma till er och genomföra informationsmöten för medarbetarna. Det är ett bra sätt att introducera CIKO och berätta om hur vi kommer att hjälpa era medarbetare.

Kontakta en rådgivare

Jobbväxling

Vi erbjuder våra tjänster till era medarbetare även om de ej omfattas av vårt stöd. Det kan till exempel gälla en medarbetare som ni vill hjälpa att komma vidare på arbetsmarknaden. Vi kallar det för jobbväxling. Våra rådgivare berättar gärna hur vi kan hjälpa till.

Läs mer

Vilka medarbetare kan få vårt stöd?

För att ha rätt till stöd från CIKO behöver medarbetaren arbetat hos en arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia. Hen ska i genomsnitt arbetat 16 timmar (eller minst 40 %) i veckan i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. 

För att ha rätt till stöd från CIKO behöver medarbetaren arbetat hos en arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia. Hen ska i genomsnitt arbetat 16 timmar (eller minst 40 %) i veckan i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna. 

För att ha rätt till stöd från CIKO behöver medarbetaren arbetat hos en arbetsgivare som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia. Hen ska i genomsnitt arbetat 16 timmar (eller minst 40 %) i veckan i minst 12 månader under de senaste 24 månaderna.