Ska ni göra en omorganisation?

Då kan ni få rådgivning och vi kan hjälpa till med att informerar era medarbetare. Sedan tar omställningsarbetet vid. Vårt fokus är att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden – vi kallar det för omställning med engagemang.

Gör er anmälan

Så går det till

Vägen från omorganisation och uppsägning till att en medarbetare får ett nytt jobb ser olika ut. Därför är det viktigt att vi på CIKO kommer in så tidigt som möjligt i processen så att vi kan börja vägleda era uppsagda medarbetare. För vi vet att vi gör skillnad, över 90 % av de personer som kommer till oss får en lyckad omställning.

Inför en omorganisation

Våra rådgivare har stor erfarenhet av omorganisationer och HR-relaterade frågor. De delar gärna med sig av sina erfarenheter och berättar hur de arbetar med omställning.

KOntakta er Rådgivare

Anmälan

Anmäl era uppsagda medarbetare till oss med hjälp av anmälningsformuläret. Tänk på att vi stöttar era medarbetare redan under uppsägningstiden så skicka in anmälan till oss i samband med uppsägningen.

Anmälningsformulär

Medarbetarinformation

I samband med en uppsägning kan våra rådgivare komma till er och genomföra informationsmöten för medarbetarna. Det är ett bra sätt för introducera CIKO och berätta om hur vi kommer hjälpa dem vidare.

Kontakta er rådgivare

Förebyggande arbete

Att arbeta med förebyggande omställningsarbete är ett sätt för er som arbetsgivare att undvika framtida arbetsbrist. CIKO kan hjälpa till med att ta fram individuella kompetensplaner och genomföra samt finansiera utbildningsinsatser.

Läs mer och ansök

Jobbväxling

Vi erbjuder våra tjänster till era medarbetare även om de ej omfattas av vårt stöd. Det kan till exempel gälla en medarbetare som ni vill hjälpa att komma vidare på arbetsmarknaden. Vi kallar det för jobbväxling. Våra rådgivare berättar gärna hur vi kan hjälpa till.

Kontakta er rådgivare

Vilka medarbetare kan få vårt stöd?

Tillsvidareanställda

Medarbetaren ska vara tillsvidareanställd och blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Hen ska ha haft minst 40 % sysselsättningsgrad och varit sammanhängande anställd i minst tolv månader i ett företag eller en organisation som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia.

Visstidsanställda

Medarbetaren ska varit visstidsanställd och din anställning har avslutats. Hen ska ha haft minst 40 % sysselsättningsgrad och varit sammanhängande anställd i minst 24 månader i ett företag eller en organisation som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia.

Inte arbetsför på grund av ohälsa

Medarbetaren ska inte vara arbetsför på grund av ohälsa. Hen ska ha haft minst 40 % sysselsättningsgrad och ha varit sammanhängande anställd i minst tolv månader i ett företag eller en organisation som är ansluten till arbetsgivarorganisationen Fremia.

Läsvärt

Se fler artiklar