Så här går det till

1. Har du redan sökt utbildning och omställningsstudiestöd?

Då behöver du inte anmäla dig till CIKO. CSN kommer att kontakta CIKO och begära information. Vi kommer kontakta dig för underlag inför yttrande om omställningsstudiestöd.

För att få omställningsstudiestöd behöver du ha arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 96 månader (8 år) de senaste 14 åren beräknat tidigast från det år du fyllde 19 år. Arbetet ska ha varit din huvudsyssla.

Skicka in din ansökan på Mina sidor på csn.se. För att logga in behöver du en e-legitimation, till exempel ett mobilt bank-id.

Det är två ansökningsomgångar per år som öppnar 1 april respektive 1 oktober. CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker. Ju snabbare du ansöker desto större chans att du kan få ta del av stödet.

Mina sidor CSN

2. Vill du ha hjälp med studie- eller yrkesvägledning?

Då ska du logga in och anmäla dig till CIKO. Förbered dig genom att ta fram arbetsgivarintyg som du behöver bifoga anmälan.

När vi har godkänt din anmälan kommer CIKO kontakta dig för att boka ett möte, på telefon eller videosamtal. Inför mötet är det bra att du tänker igenom några saker.

Vägledning för ditt yrkesliv

  • Hur ser din nuvarande arbetssituation ut?
  • Vad vill du göra i framtiden och hur ser du på din karriär?
  • Vill du utveckla dig i din nuvarande roll eller gör något annat?
  • Hur ser arbetsmarknaden ut där du bor eller dit du vill flytta?

Anmäl dig och boka samtal med en karriärvägledare som kan hjälpa dig vidare.

Vägledning inför studier

  • Vilken utbildning vill du gå?
  • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden?
  • Vill du studera på heltid eller deltid?
  • Kommer det ekonomiska stödet var tillräckligt under utbildningsperioden?

Anmäl dig och boka samtal med en studie- och yrkesvägledare (SYV).

Logga in och anmäl dig

För dig som har sökt omställningsstudiestöd hos CSN

1. Vänta på beslut från CSN

Det är många delar som måste falla på plats innan du kan få ett beslut från CSN. Därför kan väntetiden variera beroende på när du ansöker. Du kan räkna med att få vänta 10–12 veckor på ditt beslut, men ibland kan det ta längre tid än så.

2. Läs igenom beslutet från CSN

Läs igenom beslutet och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något inte stämmer vill CSN att du kontaktar dom.

3. Du kan ha rätt till kompletterande studiestöd från CIKO

Har din ansökan blivit godkänd av CSN kan du ha rätt till ett kompletterande studiestöd från CIKO. Det gäller för dig som har en arbetsplats som anslutit sig till Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Viktigt om du ändrar dina studier

Om du ändrar omfattning eller avbryter dina studier ska du snarast anmäla det till CIKO. Detta för att du som har fått kompletterande studiestöd ska undvika att bli återbetalningsskyldig.

4. Lämna studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbank

Lämna studieförsäkran

Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Tillsammans med beslutet om omställnings­studiestöd får du en blankett för studieförsäkran. Den ska du skriva under och skicka in till CSN när du börjar studera. Ibland kan även skolan behöva skriva under, det står i så fall på blanketten.

Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast 30 dagar efter att din studieperiod med omställnings­studiestöd börjar.

Om studieförsäkran kommer in för sent gäller inte beslutet längre. Har du särskilda skäl kan CSN ändå betala ut pengarna.

Anmäl konto till Swedbank

För att vi ska kunna betala ut pengarna till ditt bankkonto, behöver det vara anslutet till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank, utan kan ha vilken svensk bank som helst.

På Swedbanks webbplats kan du kontrollera om ditt konto redan finns med i registret och anmäla ditt konto.

Viktigt om du har kompletterande studiestöd

Om du ändrar omfattning eller avbryter dina studier ska du snarast anmäla det till CIKO. Detta för att du som har fått kompletterande studiestöd ska undvika att bli återbetalningsskyldig.

Läs mer om omställningsstudiestödet hos CSN.

CSN