Allt fler väljer järnvägen

Resandet och transporterna av gods på järnvägen har vuxit kraftigt. På mindre än trettio år har persontrafiken på järnvägen fördubblats samtidigt som godstrafiken har ökat med 12 procent. Antalet avgångar med tåg ligger nu på runt 1 miljon per år och även antalet järnvägsföretag som trafikerar spåren har ökat – från sex företag 1990 till 24 företag 2020.

Bild: Tom Grunbauer / Unsplash

De görs rekordstora satsningar på järnvägen. Några av de projekt som utförs är de största samhällsprojekten i Sverige som till exempel Norrbotniabanan och nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Samtidigt behöver det befintliga spårnätet underhållas och uppgraderas. I den nationella planen för Sveriges Transportstruktur satsas det för åren 2022–2033 närmare 900 miljarder kronor. Det är den största infrastruktursatsningen i modern tid och därför behöver just järnvägsbranschen många nya medarbetare. 

Två intressanta yrkesroller

Lokförare

Huvuduppgiften är att framföra tåg säkert och miljöriktigt. Andra arbetsuppgifter är klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning. Självklart ingår också kontakt med tågpersonal och information till resenärer.

Spårsvetsare

En spårsvetsare arbetar med underhåll, felavhjälpning och nybyggnation av järnvägsspår, i tunnelbanan och på spårväg. Växelbyten, räls- och slipersbyten ingår i spårsvetsarens arbetsuppgifter, liksom att akut åtgärda rälsbrott på vintern och solkurvor på sommaren. Stora delar av arbete utförs utomhus och ofta skiftarbete.

Andra yrkesroller

Från analytiker till tågvärd – inom järnvägen finns det en otrolig bred av yrkesroller inom ingenjörs- och teknikerområdet samt inom de servicefunktioner som behövs kring och ombord på tågen.

Du hittar fler yrkesroller här

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Branschorganisationer som Byggföretagen och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) har länge varnat för bristen på kompetens för utbyggnaden av järnvägen och för att utföra transporterna.

Lokförare

Behovet av lokförare ser ut att öka. Efter pandemin har branschen haft svårt att rekrytera tillräckligt med arbetskraft. Det finns cirka 4 700 lokförare i Sverige. Branschorganisationen Tågföretagen bedömer att det behövs 300–500 nya lokförare per år fram till 2026.

Lönenivå: 40 000 kr (genomsnittslön för alla yrken i yrkesområdet)

Spårsvetsare

Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos för svetsare och gaskärare, i vilken yrket spårsvetsare ingår, är det stora möjligheter till arbete på fem års sikt.

Lönenivå: 32 600 kr (genomsnittslön för alla yrken i yrkesområdet)

Var finns jobben?

Jobben finns över hela landet och inom både offentlig och privat sektor. Exempel på företag som arbetar med utbyggnad och underhåll av järnvägsnätet är Infranord, Vossloh och Strukton. SJ, Green Cargo, MTR och regionala bolag som Skånetrafiken är exempel på bolag som sköter trafiken på järnvägen.

Utbildningsvägar

På Yrkeshögskolan finns det flera utbildningar för dig som är intresserad av att bli lokförare eller spårsvetsare. Utbildningarnas längd varierar mellan 1 och 1,5 år.

Läs mer om utbildningsvägar

Innehållet i denna artikel bland annat är hämtat från Arbetsförmedlingen, Järnvägsjobb och områdesanalys: Järnväg framtagen av Myndigheten för yrkeshögskolan.