Väck intresse med din hisspresentation

En hisspresentation, eller en hisspitch som det också kallas för, är en kort sammanfattning där du väcker intresse för vem du är och vad du kan. Det kallas för hisspresentation eftersom tanken är att du skulle kunna beskriva det väsentligaste i din kompetens under så kort tid som under en hissfärd, d v s under ett par minuter.

Bild: Jason Dent/Unsplash

Målet är att göra det lättare för arbetsgivaren att förstå vem du är och vad du kan erbjuda och göra dig tryggare i att prata om vad du kan, vill och kan erbjuda.

När du tränar på att beskriva det viktigaste du har att erbjuda en arbetsgivare kommer själva träningen att innebära att intervju och cv-skrivande går lättare. Du får också ett underlag du kan använda för att presentera dig på Linkedin eller andra sociala medier.

Hur använder jag min hisspresentation?

Syftet med hisspresentationen är att väcka intresse och för att kunna göra det behöver du kunna presentera dig själv på ett bra sätt samt fundera över vem mottagaren är. Du kommer att behöva presentationer för olika tillfällen:

Om du vill förtydliga din cv kan du skriva hisspresentationen som en sammanfattning längst upp i cvn, som en ingress i en tidning där du lyfter fram det viktigaste ur texten som står under. Det gör hela cvn mer lättläst och den som läser får en känsla för vad som kommer senare i texten. Då behöver texten väcka intresse och inspirera läsaren att ta reda på mer.
Vid spontana möten eller samtal med personer som kan vara intresserade av din kompetens. Då ska din presentation leda till att skapa nyfikenhet och skapa en dialog.
Vid intervjuer kan man använda en hisspresentation som svar på frågan – vem är du? Att vara väl förberedd på den inledande presentationen skapar en trygghet och gör att man kan vara mer avslappnad under resten av intervjun. Genom din presentation är du även med och påverkar vad intervjun ska handla om.
Vid presentation på sociala medier, till exempel Linkedin. Där behöver du göra en sammanfattning av vem du är och vad du vill, samt beskriva dina främsta kompetenser.

Hur gör man?

 1. Utgå från de tre V – vem, vad och varför: Vem är mottagaren, vad vill du förmedla till mottagaren och vad är ditt syfte med presentationen – varför.
 2. Lyft fram det som är viktigt och relevant för just det här jobbet.
 3. Stick ut: Vad gör dig unik? Vad kan väcka intresse?
 4. Var autentisk/äkta: Du ska känna dig bekväm med din presentation, det ska vara dina ord som beskriver dig på ett ärligt sätt.

Vem är du?

Berätta vem du är: Vad du heter, något om din arbetserfarenhet, utbildning eller relevanta andra erfarenheter.

Vad kan du?

Lyft fram vad du kan och vad du är bra på. Tre punkter räcker.

Vad tar du med dig till den nya arbetsgivaren?

Det ger svar på frågan varför de ska anställa just dig. Vad kommer du att bidra med på den här arbetsplatsen? Vilka erfarenheter och kompetenser har du som göra skillnad.

Ta hjälp av storytelling/berättelser

Berätta gärna i form av exempel som är relevanta för situationen. Använd gärna verktygen här nedan för att få hjälp att synliggöra din yrkeskompetens och dina styrkor, och för att förbereda framgångsrika berättelser ur ditt yrkesliv.

Checklista:

 • Var kortfattad och tydlig.
 • Sträva efter att väcka intresse.
 • Det ska vara enkelt och äkta.
 • Hitta din röda tråd.
 • Välj tre yrkeskompetenser och tre förmågor.
 • Fundera över vem som ska få budskapet.
 • Var påläst kring behov och krav.