Väck intresse med din hisspresentation

En hisspresentation, eller en hisspitch som det också kallas för, är en kort sammanfattning där du väcker intresse för vem du är och vad du kan. Det kallas för hisspresentation eftersom tanken är att du skulle kunna beskriva det väsentligaste i din kompetens under så kort tid som under en hissfärd, d v s under ett par minuter.