Öppna dörren med ditt personliga brev!

Med ditt personliga brev och CV ska du visa att det är du som passar för tjänsten du söker. Det ska öppna dörren så att du kommer till en intervju. En rekryteringsprocess tar tid och innebär kostnader för arbetsgivaren, antingen i form av arbetstid för genomföra en rekrytering eller arvode till en rekryteringskonsult. Därför ska du tänka så här: Hur kan jag hjälpa arbetsgivaren/rekryteraren att så snabbt som möjligt förstå att jag är rätt person för jobbet?

Foto: Green Chameleon / Unsplash

Ett kronologiskt CV är en beskrivning av den yrkeserfarenhet du har haft genom åren, utbildningsbakgrund och andra kompetenser. Ett personligt brev däremot handlar om att matcha din profil mot aktuell tjänst och företag. Det ska också förmedla din motivation och din drivkraft för den aktuella tjänsten.

CV och personligt brev ska matcha varandra. Du behöver alltså inte upprepa sådant som redan framgår i ditt CV. Det är också snyggt att ha samma layout på CV som personligt brev. Om du lägger ner tid och energi på att skapa snygga, prydliga och lättlästa ansökningshandlingar så kommer mottagaren att få en positiv bild av dig samt förstå att den tid du har lagt ner visar på att du är motiverad för jobbet.

Ett personligt brev eller intresseanmälan kan se ut på många olika sätt men det absolut viktigaste är att det speglar dig som person. Det kan ibland bli fel om någon annan har skrivit din ansökan då människor ofta uttrycker sig på olika sätt och detta brukar kunna bli uppenbart vid en intervju då ansökningshandlingarna inte riktigt speglar den som sitter framför arbetsgivaren/rekryteraren. Då är det bättre att be någon hjälpa att skapa en grund eller korrekturläsa det du skrivit och om aktuellt komma med utvecklingsområden.

Personligt brev eller intresseanmälan

Ofta skiljer man på ett personligt brev som är riktat mot annons och en så kallad intresseanmälan, där man spontant skickar in en ansökan till ett företag. Egentligen är det inte så stor skillnad i själva utförandet på dessa två annat än att i ett personligt brev har man en annons med aktuell tjänst att utgå från, vilket i sig kan vara lättare. En spontanansökan kräver att du tar reda på så mycket information du kan för att matcha på bästa sätt. Kanske har du vänner eller bekanta som kan berätta lite mer.

Fördelen med att skicka en spontanansökan är att du marknadsför dig innan så många andra hinner göra det. Var dock beredd på att du många gånger inte kommer att få någon återkoppling alls men däremot blir det ett naturligt sätt att följa upp din spontanansökan med ett telefonsamtal eller e-post.

Vi rekommenderar att ditt personliga brev eller intresseanmälan är en luftig text på en A4 sida. Anledningen är att detta ska vara en inledande presentation av dig kopplat till arbetsgivaren och den specifika tjänsten. Vid en eventuell intervju så får du möjlighet att berätta mer om dig själv.

Fyra frågor som hjälper dig att skriver ditt personligt brev

1. Varför vill du jobba på just detta företag?

Ta reda på information om företaget. Vad kan du utläsa på deras hemsida? Har du några vänner eller bekanta som kan berätta något om arbetsplatsen? Fundera över vad som tilltalar dig med företaget. Varför skulle du vilja jobba hos just denna arbetsgivare? Kanske har företaget några värdeord som du kan utgå från och som du tycker känns intressanta, eller så kanske du kan hänvisa till bekantas goda vitsord om företaget och hur positivt det skulle kännas att få vara del av deras framgångsfaktorer. Genom att knyta an till varför du vill jobba på just detta företag får du arbetsgivaren att känna sig utvalt och speciellt.

2. Varför vill du jobba med just dessa arbetsuppgifter?

Om du har en jobbannons framför dig så brukar det enklaste vara att stryka under de saker som efterfrågas i jobbannonsen och välja ut de som främst kan matchas mot din profil och dina främsta styrkor. Ge gärna exempel på hur du hanterat arbetsuppgifter eller hur dina personliga egenskaper kan bli till en fördel hos arbetsgivaren. Det är klokt att undvika klyschor och floskler. Ge hellre konkreta exempel på egenskaper som har varit en tillgång vid ett specifikt tillfälle.

Om det är en spontanansökan så får du på egen hand försöka att skapa dig en bild av vad arbetsuppgifterna skulle kunna innebära och sedan matcha mot. Har du kontakter på företaget så kolla med dem eller jobbannonser hos konkurrerande företag med likvärdiga arbetsroller.

3. Vad gör dig unik?

Det här kanske kan kännas svårt att formulera, särskilt eftersom du inte vet vilka de kandidaterna är som söker men tanken är att du kan belysa något specifikt med din profil. Det kan handla om en specifik kompetens eller särskild egenskap eller erfarenhet som du vill framhäva. Om du söker ett arbete som motsvarar din senaste yrkesroll så kan du fundera på vad du var särskilt bra på. Var det något du var ensam om att kunna? Unik kan ju också vara att du är motiverad och engagerad på ett sätt som du vill framhäva eller att du är mån om att skapa ett positivt arbetsklimat.

4. Vad har du för fritidsintressen?

Kom ihåg att hålla dig kortfattad i detta stycke men ett fritidsintresse kan säga väldigt mycket om dig som person. Om du mekar med bilar, bygger på huset, är ledare inom idrott eller engagerad i någon förening m.m.