Sätt dina mål och skapa rätt förutsättningar

Genom att tydliggöra ditt mål blir det enklare för din hjärna att hålla fokus och göra naturliga val längs vägen. Det ger dig bättre möjligheter att se framsteg. Målbilden kan också skapa lite extra energi och kraft.


Bild: Glen Carrie / Unsplash

Genom att sätta upp mål klargör du vad det är du vill, vilket gör att det kommer att bli lättare att nå dig. Dina tankar kommer naturligt att leda dig mot målbilden.

Det är inte alltid som målet är så tydligt utan kan bygga mer på någon slags känsla. Om du upplever det på det sättet kan det vara av betydelse att börja utforska och klargöra hur målbilden egentligen ser ut och vad den handlar om. Att formulera en handlingsplan för hur du ska ta dig an resan brukar vara ett bra tips. Lite som att investera i en karta och kompass innan du ger dig av på äventyret.

Att skapa bra förutsättningar i din omgivande miljö ger dig ännu bättre chans att lyckas.

Gör det enkelt med nudging

Samhället idag bjuder på många frestelser. Frestelser som inte alltid gynnar den generella hälsan. Godishyllan i matbutiken är oftast placerad så att du måste passera den när du går till kassan. Telefonen ger notiser som upptar din uppmärksamhet och tid.

Genom att bli mer medveten om vardagens lockelser skapas bättre förutsättningar att göra de kloka valen. Detta kan lite slarvigt uttryckas för Nudging, eller Puffning på svenska.

Begreppet nudge utvecklades av Richard Thaler, ekonom och nobelpristagare i beteendeekonomi. Det handlar om att få människor att bete sig på ett önskat sätt genom att förändra deras sätt att göra val. Det handlar inte om att förbjuda eller att ta bort alternativ utan mer om att förändra något i den fysiska eller psykiska miljön som gör att människor agerar på önskat sätt.

Begreppet kan beskrivas som att ”få en knuff i rätt riktning”. Det handlar om att göra det enkelt att välja rätt, att ge en knuff för ett gott syfte. Det bästa alternativet ska helt enkelt vara det lättaste att göra.

I denna text används begreppet nudging för att definiera och tydliggöra hur du kan skapa förutsättningar att lyckas i situationer och miljöer där dina beteenden ibland kan sätta krokben.

Här följer ett exempel på hur en restaurang kan använda sig av nudging i ett gott syfte:

Genom att ha mindre tallrikar till buffén så äter gästerna naturligtvis mindre portioner. Gästerna upplever sig lika nöjda som om portionerna skulle ha varit större. Detta innebär konkret att gästerna äter mindre kalorier vilket är bra för hälsan och det blir mindre svinn vilket är bra för miljön. Dessutom blir det i slutända mer ekonomiskt hållbart för restaurangägaren. 

Omgivning – en del av förutsättningen

Det kan ta olika lång tid att ändra invanda beteendemönster. En del vanor kan vara rotade långt tillbaka i tidigare generationer och nya familjemönster hakar på i gamla mönster. Det är vanligt att vi som människor umgås med likasinnade. Kanske kan du känna igen dig och se att flera i din omgivning delar samma invanda mönster som du.

Inför en livsstilsförändring kan det hända att du stöter på frågor, situationer och händelser som gör att de nya vanorna som du skapar ifrågasätts och i och med det blir svårare att genomföra.

För att öka möjligheterna att lyckas med en livsstilsförändring kan det vara en god idé att förbereda anhöriga och de närmaste vännerna på din nya målsättning. Var beredd på frågor och kanske även på att det uppstår en del situationer som skapar hinder längs vägen. Om du är förberedd på att du kan stöta på motgångar brukar det faktiskt bli lättare att hålla fast vid planen.

Livsstilsförändringar kan ofta skapa ringar på vattnet. Familj och/eller vänner kanske inspireras och hänger på. Om du börjar ta hand om din hälsa inom ett område, till exempel genom att börja träna, så kan det leda till att du gör förändringar även inom ett annat område, till exempel kost. Detta skulle sedan naturligt kunna leda till att sömnen förbättras – och så vidare. Bollen är i rullning!

Reflektion:

 • Finns det något i din omgivning som skulle kunna underlätta att välja en mer hälsosam livsstil?
 • Vad eller vilka saker handlar det om?

Tips:

 • Enklare nudging-tips som värnar om din hälsa, folkhälsa och/eller miljön.
 • Ställ bilen längre bort på en parkering som kanske är billigare och promenera sista biten. Eller ställ bilen hemma och ta cykeln i stället.
 • Ha en träningsväska packad så att du kan träna spontant och inte behöver lägga tid på att packa träningskläderna samma morgon.
 • Släng ut skräpmat och godis och ersätt med nyttigare val.
 • Ta en frukt eller mellanmål innan du handlar mat så att inte din hunger styr inhandlingen.

Rimlig målbild som är väl grundad

Genom olika medier blir vi överösta av tips och råd på vad individer kan göra för att uppnå olika idealbilder. En del tips kan säkert skapa motivation och fungera som kloka råd men många gånger kan det vara svårt att urskilja vad som faktiskt är värt att lyssna på.  Detta kan leda till en känsla av misslyckande som i sin tur kan påverka självförtroendet och tron på att lyckas nästa gång.

För att lyckas är det viktigt att sätta upp realistiska mål. Tänk att varje litet steg är en förflyttning i rätt riktning och som, när stegen läggs ihop, blir till mätbara resultat. Ett råd på vägen för att du ska lyckas nå din målbild är att ha tålamod och att lägga tanken på snabba resultat, ”quick fix”,  åt sidan. 

Reflektion:

 • Förutsatt att du har en idé om en förändring, fundera över varför denna förändring är viktigt för dig och vad den ska leda till i slutändan.
 • Vilken betydelse för ditt liv har den slutliga målbilden?
 • Vad skulle din målsättning innebära för livet i övrigt?
 • Vilken skillnad skulle det innebära för dig, och kanske även för dina anhöriga eller närmaste vänner om du uppnådde ditt mål?
 • För vems skull vill du göra förändringen?

Delmål

När du väl har bestämt dig för att göra förändringen och målbilden är tydliggjord så kan det vara klokt att sätta upp delmål. Genom att sätta upp realistiska och tydliga delmål skapas bra förutsättningar för dig att hitta energi och riktning längs vägen.

När du har fokus på delmål så prioriterar du naturligt och gör val som gör att du närmar dig slutmålet. Dessutom får du möjligheten att fira även de mindre framgångarna längs vägen.

Att tänka på när du formulerar mål

När målbilden och delmålen till slut börjar ta form och du upplever att det finns kraft, energi och en tro på att du kommer att fixa detta så kan det vara klokt att fundera över hur du ska utforma planen.

SMART kan vara ett verktyg som hjälper dig. SMART är ursprungligen en engelskspråkig modell med syfte att underlätta formulering av mål, utvecklad av George Doran m fl, 1981.

Specifikt
Mätbart
Angeläget
Realistiskt
Tidsbestämt

Nedan kommer en beskrivning på SMART:a mål och under övningsuppgifterna hittar du specifika frågeställningar som hjälper dig att komma vidare i din målplanering.

Specifikt: Ditt mål ska vara specifikt. Det betyder att ditt mål ska vara så tydligt som möjligt. Ju tydligare din bild är desto lättare blir det för dig att genomföra arbetet för att nå ditt mål.

Mätbart: En viktig del för att målet ska vara användbart är att du vet när du har nått ditt mål och det gör du genom att formulera dig så att målet är mätbart.

Attraktivt/accepterat: Ännu en viktig förutsättning för att öka chanserna till att uppnå målet är att målbilden är tillräckligt attraktiv och tilltalande för dig som ska genomföra arbetet/insatsen.. Om motivationen upplevs som större än insatsen du ser framför dig så ökar också chansen att du lyckas genomdriva jobbet.

Realistiskt: Med realistiska mål menas mål som är genomförbara. Om målet blir alltför osannolikt så är risken stor att du inte tror på att du kommer att klara av att genomföra jobbet. Dessutom kommer arbetet att kräva otroligt mycket kraft och energi vilket, när det känns tufft och omständigheterna inte riktigt räcker till, gör att du lätt ger upp. Det är därför bättre att du sätter ett lägre mål så att du klarar av det. Det är viktigt att du får känna att du lyckas. Nya mål kan man sättas successivt.

Tidsatt: Med tidsatta mål menas att målet ska ha en deadline. Genom att du sätter upp en specifik dag eller tid på en uppgift så har du något att förhålla dig till och därmed fokusera och prioritera lättare. Riskerna att prokrastinera, alltså att skjuta fram det som ska genomföras, minskar drastiskt om du har en tid att förhålla dig till. Kom ihåg att det är klokt att skapa delmål som också är tidsatta.

Boktips:

Lemoine, I., Lindström K., Lindström L. & Salzer S. (2019). Nudging I praktiken – så gör organisationen lätt att göra rätt.  Bokförlag Natur och kultur.

Norén, A (2018). Nudge – så funkar det. Bokförlag Volante