Kraftsamling när gränsen stängdes

En vanlig dag var det svårt att hitta en ledig parkeringsplats och inne i butikerna ringlade köerna långa. Men under 2020 var inte många dagar som de brukade vara i Strömstad. Tvärtom. Parkeringsplatserna gapade tomma och försäljningen stod i princip still när gränsen stängdes.

Bild: Lars Edmar

Strömstad är en kommun där näringslivet fullständigt domineras av gränshandel och besöksnäring så effekten blev nästan chockartad. Ett av många företag som drabbades hårt var Grensemat med tre stora matbutiker i kommunen. De sade upp närmare 100 medarbetare i juli 2020 och ytterligare 200 i oktober. Ett direkt resultat av att försäljningen nästan helt hade försvunnit.

CIKO blev tidigt informerade om de stora personalneddragningarna och kunde förbereda stora och samlade insatser. Inom ett dygn fick den uppsagde en första information från CIKO. Någon dag senare fick de ett personligt brev från sin rådgivare med information om omställningsprocessen, vad CIKO kan stödja den uppsagde med, samt en inbjudan till informationsseminarier. Seminarierna genomfördes i små grupper för att minimera risken för smittspridning samt som digitala möten för de som inte kunde närvara.

Som del i omställningsprocessen genomfördes utbildningar i CV-skrivande och jobbsökarna fick tillgång till ett digitalt verktyg för att skriva personliga brev. En grupp med personer som saknade grundläggande datakunskaper fick gå en längre datorutbildning. Men grunden för lyckad omställning ligger i det personliga mötet mellan rådgivaren och jobbsökaren. Hundratals kartläggningsmöten genomfördes på kort tid och individuella lösningar arbetades fram i nära dialog mellan CIKOs rådgivare och den uppsagde. Det kunde vara allt från några timmar coaching till längre utbildningar.

I december 2020 kom en glädjande nyhet då Grensemat tog tillbaka uppsägningarna för drygt 180 personer. För de personer som inte fick tillbaka sitt jobb fortsätter omställningsarbetet. I dagsläget har drygt 20 av dessa personer fått nya jobb eller börjat studera.

CIKO:s insats

Rådgivare: 3 i första omgången, 4 i andra omgången
Genomförda kartläggningsmöten: 223
Informationsmöten: 9 stycken
Seminarier: 3 stycken
Antal personer i omställning (januari 2021): 25