Nya möjligheter med omställning.

2022 var året då många som arbetar med personal och avtalsfrågor diskuterade nya LAS – den största förändringen sedan Saltsjöbadsavtalet. Den första oktober började de nya kollektivavtalen gälla och för CIKO präglades året av förberedelser för att kunna ta emot anställda som vill studera.

För att möta efterfrågan utvecklades funktionen för studie – och yrkesvägledning, bland annat genom att samtliga rådgivare nu även har utbildning inom vägledning för kompetensstöd. CIKO ansökte och blev en registrerad omställningsorganisation, något som krävs för att kunna samarbeta fullt ut med CSN.

CIKO kan nu bidra med all sin kännedom om lokal och regional arbetsmarknad till ett alldeles nytt system där kompetensförsörjning på nationell nivå binds samman med individens behov av utveckling under yrkeslivet. Detta är viktigt för svensk arbetsmarknad och inte minst för anställda och jobbsökare. Ett tecken på det är att 93 % procent av alla våra jobbsökare har fått ett nytt jobb eller påbörjat en längre utbildning. Det visar att arbetet med individuell rådgivning, individuella handlingsplaner kombinerat med smarta digitala lösningar fortsätter att vara framgångsrikt.

Under året avslutades ett pilotprojekt med förebyggande omställningsinsatser på ett vårdbolag. Projektet resulterade i att 50 vårdbiträden utbildades till undersköterskor.

Det har varit stor efterfrågan på att köpa Jobbväxling (outplacementtjänster) från CIKO för medarbetare som inte omfattas av omställningsavtalen. Vi har därför under året hjälpt flera personer att komma vidare på arbetsmarknaden eller hitta rätt utbildning.

Arbetsmarknad var under året relativt stabil med en arbetslöshet på låga nivåer. Mot bakgrund av den ekonomiska situationen i Sverige och i Europa, där inflation och elkostnader stigit kraftig och som en reaktion på det, högre räntor för privatpersoner och företag, är bedömningen att arbetslösheten inom våra områden kommer öka under 2023.

Nu är det återigen ett nytt år där CIKO kommer fortsätta sin utvecklingsresa mot än mer personlig och effektiv omställning. Många utmaningar ligger framför oss och CIKO är redo att anta dessa.

Under 2023 kommer CIKO att betala ut den statliga ersättningen till de arbetsgivare som omfattas av CIKO. Som ett led i detta kommer vi i april att lansera Mina sidor arbetsgivare där ni ska registrera era uppgifter inför utbetalningen. Vi återkommer med mer information.

Min vision är att CIKO ska vara en omställningsorganisation som är oumbärlig för arbetsmarknadens parter, jobbsökare och anställda. Med kunskap, engagemang och individuella lösningar skapar vi nya möjligheter.

Hanna Becker, vd CIKO

Året i korthet:

  • 420 jobbsökare

  • 93 % lyckad omställning

  • 6 månaders genomsnittstid från kontakt till lyckad omställning

  • Mina sidor för jobbsökare lanserades

  • 86 ärenden för omställningsstudiestöd (1 oktober till 31 december)