Vägen till vårdbiträde gick via förebyggande omställning

En arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling. Kollegor som stöttar. Hårt arbete och fokus. Det var receptet som gjorde Inna Blotski till undersköterska.

Bild: Anders Wennergren

Det började med ett möte som hennes arbetsgivare Förenade Care anordnade tillsammans med CIKO. Ett stort antal vårdbiträden på företaget skulle få möjligheten att vidareutbilda sig till undersköterska. Det var något som Inna Blotski, som jobbat på Förenade Care i över 15 år, funderat på tidigare. Hon hade sökt till Komvux flera gångar men inte kommit in. Att hon nu kunde förverkliga sin dröm på jobbet kändes fantastiskt. Men trots det var de inte helt självklart.

– Jag diskuterade mycket med Per Svensson som är rådgivare på CIKO. Skulle jag klara av utbildningen? Går det jag kombinera mitt arbete med studier och få tid med familjen? Det var många gånger som det kändes tufft men Per har helat tiden peppat mig till att fortsätta.

Att Inna gavs möjlighet att förverkliga sina ambitioner och bli undersköterska var resultatet av en satsning som Förenade Care gjorde under 2020–21. Robert Wikgren, som är företagets HR-chef, förklarar:

– Vi såg samarbetet med CIKO som ett bra komplement till Förenade Cares program för kompetensutveckling. Det gjorde att vi kunde öka insatserna och addera ytterligare närmare 100 medarbetare som kunde ta steget från vårdbiträde till undersköterska. Nyttan är ju tredelad, vi skapar samhällsnytta genom att ha väl fungerande äldrevård, vi ger våra medarbetare ökad kompetens som i sin tur stärker Förenade Care.

Ett vårdbiträde eller en undersköterskas vardag är komplex. Det gäller att ha medicinska kunnande, kontroll på läkemedelslistor och ett allt större innehåll av tekniska hjälpmedel. Samtidigt är den sociala kompetensen enormt viktigt. Det gäller att skapa förtroende i kontakten med brukaren och inte sällen även med närstående.

– Det är viktigt att våra medarbetare har rätt kompetens. Då känner de sig trygga med sina uppgifter och kan ge våra brukare en bra service och få tid till omtanke och vänlighet. Samtidigt är det en utmaning att hitta duktiga medarbetare, vi konkurrerar med många branscher om intresset. Redan på skolnivå ser vi att det är många andra utbildningar än vårdprogrammet som attraherar elever. Alla kan inte utbilda sig inom media eller IT, vi behöver duktiga människor inom vården.

För att Inna innebar utbildningen att hon fick planera sin tid noga. En förstående chef gav henne möjlighet att byta arbetsuppgifter under en tid och kollegorna hjälpte till med tips och råd.

– Det var så skönt att veta att jag fick stöd från jobbet och jag kunde stanna kvar efter arbetstid och studera innan det var dags att åka hem till familjen. Det gjorde att jag kunde koncentrera och klara av de olika delmomenten i utbildningen.

Med en färdig utbildning och nya arbetsuppgifter som undersköterska ger Inna Blotski ett råd till alla som funderar på att vidareutbilda sig:

– Ta chansen, passa på och fräscha upp dina kunskaper, lär dig nya saker. Och det är skönt att ha på papper att du kan ditt jobb.

Från Förenade Care sida så är erfarenheten av det förbyggande arbetet positiv.

– Kompetensutveckling stärker individen, yrkesrollen och leder i sin förlängning till en bättre livslön. Genom att steg för steg ta till sig nya kunskaper så får medarbetarna större ansvar och befogenheter, något som syns i lönekuvertet. Jag rekommenderar fler företag att titta närmare på CIKOs erbjudande om förebyggande omställningsarbete, avslutar Robert Wikgren.