10 steg för ett perfekt CV

När du skriver ditt CV ska du tänka på att personen som läser vill få en bild av din kompetens, dina erfarenheter och dina framgångar. Det är viktigt att din ansökan är både logisk och lättläst för att läsaren snabbt få en bra känsla för dig.

Bild: Camille Orgel/Unsplash

När du söker ett jobb så vill ofta den som rekryterar få ta del av två handlingar. Den ena är ditt personliga brev som ska beskriva varför du passar för den sökta tjänsten och vad du kan bidra med. Den andra är ditt CV, som står för Curriculum Vitae som är latin och betyder levnadsbeskrivning. Där beskriver du vad du har gjort. Så här bygger du ditt CV i 10 steg.

1. Kontaktuppgifter

Skriv förnamn och efternamn, adress, telefonnummer samt e-postadress, du vill ju att den som läser din jobbansökan lätt ska kunna få tag på dig. Har du ett Linkedin konto, kom ihåg att lägga till den adressen.

En detalj men ganska viktig sådan. Se till att ha en bra och seriös e-postadress, lämpligtvis ditt för- och efternamn om det är möjligt.

2. Bild

Det blir allt vanligare att ha med en bild på sig själv i sitt CV. Det kan göra att ditt CV blir lite mer personligt. Välj en neutral bild.

3. Sammanfattning/profil

Sammanfattningen i ditt CV är många gånger det som blir läst först, för att snabbt skapa en bild av dig. Tänk på att din sammanfattning ska vara anpassad efter det jobb du söker så du måste skriva en ny, justerad sammanfattning för varje ny ansökan som du gör. Sälj in dig med dina erfarenheter och kunskaper och de resultat du uppnått. Skriv sammanfattningen på några rader.

4. Arbetslivserfarenhet

Skriv dina erfarenheter i omvänd kronologisk ordning och börja alltså alltid med det senaste först. Få med dina viktigaste och mest relevanta arbetsuppgifter och ansvarsområden du har haft och vilka framgångar du nått. Har du lång erfarenhet är det ofta bra att sålla bort mindre viktiga jobb som till exempel ditt första sommarjobb eller något annat som är mindre viktigt för jobbet du nu söker. Har du kort erfarenhet kan dock dessa också vara till nytta.

5. Utbildning

Skriv kortfattat vilken skola du gått, vilken inriktning utbildningen hade, under vilken tid du studerade och när du tog examen. Har du lång utbildning t ex. en universitetsutbildning behöver du inte skriva om din grundskoleutbildning då det ju därmed är självklart. Har du en kortare utbildning så ta med grundskola. Se till att få med korta med tydliga beskrivningar av din utbildning.

6. Kurser och kortare utbildning

Här kan du ta med allt från endagsutbildning till kvällskurser eller en tre månader lång språkkurs.

7. Kompetenser 

Beskriv till exempel dina datakunskaper och om du har körkort (ange vilken typ).

8. Språk

Skriv ner alla de språk du behärskar och se till att gradera din kunskap i dem. Exempel på gradering är ”grundläggande”, ”god”, ”mycket god”/ ”flytande” samt ”modersmål”. Lista det du kan bäst överst och sedan i fallande ordning.

9. Övrigt

Ofta har vi erfarenheter från olika uppdrag som vi lärt oss mycket av och som kan vara till stor nytta för den roll och den arbetsgivare du nu söker dig till. Då ska du skriva upp dem för de kan faktiskt spela en avgörande roll. Men, skriv inte ”övrigt” utan vad det handlar om. Om du t.ex. varit ordförande i bostadsrättsföreningen, skriv ”Styrelseuppdrag” och om du varit idrottsledare skriv ”Föreningsuppdrag” eller ”Ledarerfarenhet”.

10. Referenser

Ta inte med dem i ditt CV. Skriv alltid ”referenser lämnas på begäran”. Om referenser ändå efterfrågas i annonsen ska du ta med det, men kontakta då din referens och säg att du nu lämnar ut namn och kontaktuppgifter till en potentiell arbetsgivare, på så sätt kan referensen förbereda sig. Har du ingen arbetslivserfarenhet och ingen chef eller kollega som kan lämna referens? Be då en lärare på din skola vara referens. Lämna aldrig en familjemedlem som referens.

Du kan alltid prata med din rådgivare och få hjälp med formuleringar och feedback.

Checklista

Rätt namn: kontrollera att alla namn är rätt och stavning.

Kontaktuppgifter: kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer.

Rättstavning: kontrollera hela texten

Särskrivning: kontrollera att det inte finns några felaktiga särskrivningar

Datum: kontrollera att alla datum stämmer, även långt bakåt i tiden.

Ordning: kontrollera att datum är i omvänd kronologisk ordning.

Floskler: kontrollera att ditt CV är fritt från floskler.

Längd: vi rekommenderar max 2 sidor.

Granskat: du har låtit en annan person korrekturläsa ditt CV.