Anmälan

Här kan ni som arbetsgivare anmäla er arbetstagare, eller du som anställd anmäla dig till CIKO. Till anmälan ska bifogas arbetsgivarintyg, uppsägningsbevis och eventuellt protokoll.

Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna är informerade.

Har ni som arbetsgivare flera personer som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss på kontakt@ciko.se för att få ett Excelblad där ni kan anmäla dessa samtidigt.

Observera att samtliga inskickade underlag ska vara undertecknade av berörda parter

The Application form is also available in English