Anmälan

Här kan ni som arbetsgivare anmäla er arbetstagare, eller du som anställd anmäla dig till CIKO. Till anmälan ska bifogas arbetsgivarintyg, uppsägningsbevis och eventuellt protokoll.

Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna är informerade.

Har ni som arbetsgivare ett större antal personer som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss på kontakt@ciko.se 

Observera att samtliga inskickade underlag ska vara undertecknade av berörda parter

The Application form is also available in English