CIKO tar över administrationen av Kyrkans trygghetsråd.

Fredag 1 september 2023 tar CIKO över all administration av samtliga ärenden som rör Kyrkans trygghetsråd.

– Inom en snar framtid kommer antalet ärenden som rör omställning inom Svenska kyrkan att öka. Det säger Birgitta Ödmark, vd för Skao. CIKO har goda möjligheter att matcha det växande behovet av rådgivning och stöd till såväl arbetsgivare som anställda. Från Skao:s sida känner vi oss mycket trygga med denna förändring.

– CIKO är glada över förtroendet från Kyrkans Trygghetsråd. Arbetet med omställning och dess administration fyller en mycket viktig funktion som gynnar både individer och svensk arbetsmarknad, Hanna Becker, vd för CIKO.

Övriga partsgemensamt sammansatta förhållanden inom Kyrkans trygghetsråd kvarstår, exempelvis gällande styrelsearbete, avtalsförhandlingar med mera.

Kontaktuppgifter:

Mail: kontakt.ktr@ciko.se

Telefon: 010-288 95 00, knappval 2