Vem omfattas?

CIKO är en omställningsorganisation och omställning innebär att vi gör vad vi kan för att människor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist ska få ett nytt jobb. Vi hjälper dagligen både människor och företag att hitta lösningar som passar deras livssituation och verksamhet.

Vi lever i en tid när arbetsmarknaden befinner sig i stora strukturomvandlingar. Ny teknologi och globalisering bidrar till att företag får organisera om, flytta verksamheten och dra ner på personal. Det är här CIKO kommer in i bilden. Vi finns här för att ge omställningsstöd till de människor som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och hjälpa dem att hitta ett nytt jobb. CIKOS omställningsarbete är ett komplement till den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsstöd och finns för att hjälpa och stödja dig som omfattas av omställningsavtalet KFO-LO.

Vem omfattas av omställningsavtalet?

Avtalet gäller för arbetare men även för tjänstemän inom KFO-LO avtalsområde.

Från och med den 1 april 2020 omfattas tjänstemän inom folkrörelsen och hyresgästföreningen av tjänstepensions- och försäkringsavtal mellan KFO och PTK. Ärenden som uppstår inom dessa grupper hanteras från och med 1 april 2020 av Trygghetsrådet TRS och inte av CIKO.

Det finns tre olika kriterier för att omfattas av CIKOs omställningsarbete.

Omställningsavtalet gäller tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst tolv månader, för visstidsanställda vars anställning löper ut, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst 24 månader och även för den som inte är arbetsför på grund av ohälsa med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställd i minst tolv månader.

Jobbsökaren ska även ha varit anställd i ett företag/organisation som är ansluten till KFO.

Det här är de övergripande förutsättningarna för att få aktivt omställningsstöd och omställningsersättning.

Ladda ner: Omställningsavtal KFO- LO, PDF