Vem omfattas?

Avtalet gäller för arbetare och tjänstemän inom Fremia-LO:s avtalsområde.

Från och med den 1 april 2020 omfattas tjänstemän inom folkrörelsen och hyresgästföreningen av tjänstepensions- och försäkringsavtal mellan Fremia och PTK. Ärenden som uppstår inom dessa grupper hanteras från och med 1 april 2020 av Trygghetsrådet TRS och inte av CIKO.

Så här går det till:
Ansökan skickas till CIKO – från arbetsgivaren eller jobbsökaren. Om ansökan beviljas kan aktivt omställningsstöd sättas in, detta gäller som längst 18 månader efter sista anställningsdag. Omställningsersättningen är en engångsutbetalning. 

Omställningsavtalet gäller:

  • tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.
  • visstidsanställda vars anställning löper ut, med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställda i minst 24 månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.
  • den som inte är arbetsför på grund av ohälsa med minst 40% sysselsättningsgrad och varit anställd i minst tolv månader i ett företag/organisation anslutet till Fremia.

Ladda ner: Omställningsavtal KFO- LO, PDF