Positivt på arbetsmarknaden

Enligt den senaste arbetsmarknadsbarometern från Manpower så vänder det nu – svenska arbetsgivare tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +25 procent för det fjärde kvartalet 2021, den starkaste prognosen i Arbetsmarknadsbarometerns historia.

Enligt den senaste arbetsmarknadsbarometern från Manpower så vänder det nu – svenska arbetsgivare tror på en kraftigt ökad efterfrågan på arbetskraft under hösten. Sysselsättningstrenden ligger på hela +25 procent för det fjärde kvartalet 2021, den starkaste prognosen i Arbetsmarknadsbarometerns historia.

Prognosen är hela 12 procentenheter starkare än föregående kvartal, då sysselsättningstrenden låg på +13 procent. Jämfört med motsvarande period förra året är prognosen 25 procentenheter starkare, då svenska arbetsgivare inte förväntade sig någon jobbtillväxt överhuvudtaget med en nollprognos.

Hotell- och restaurang är den bransch där sysselsättningen förväntas öka överlägset mest med en prognos på hela +53 procent. De regioner som ökar mest är Stockholms – och Uppsala län samt Skåne och Västra Götaland.

Jätteintressant att ta del av Manpowers prognos för arbetsmarknaden. På lokal nivå, det vill säga Jämtlands län, märker vi att gränshandeln har fått ordentlig fart efter pandemin och att besöksnäringen har kommit igång. Här har vi för tillfället en arbetslöshet på 5,8 % att jämföra med 7,5 % för riket. Vi vet också att nyetableringar och expansion inom befintliga företag kommer tillföra minst 540 nya tjänster till länet.

Anette Eriksson, rådgivare i Jämtlands län, Västernorrlands län och Gävleborgs län

En annan region där vi har arbetat hårt för att stötta uppsagda medarbetare på vägen tillbaka till arbetsmarknaden är Värmland och Dalarna.

Här har gränshandeln ökat igen med köpsugna norrmän som besöker köpcentren på den svenska sidan av gränsen. Återanställningar inom handel och andra områden har ökat utifrån våra målgruppers perspektiv. Dessvärre är det dock så att långtidsarbetslösheten biter sig fast för äldre, de med lägre utbildningar eller med funktionsvariation. För dessa grupper krävs det extra insatser.

Richard Aleryd, rådgivare i Värmlands län och Dalarnas län
Läs Manpowers rapport