Ordlista och länkar

Bra att ha koll på....

Bra att ha koll på….

Anställningsavtal

Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete har träffats. Anställningsavtalet kan vara muntligt men arbetsgivaren måste alltid lämna skriftlig information om anställningsvillkoren. Därför är det lämpligt att upprätta ett anställningsavtal direkt när en person anställs där allt rörande anställningen regleras.

Arbetsgivarintyg

När du avslutar en anställning har arbetsgivaren en skyldighet att ge dig ett arbetsgivarintyg. Intyget kan behövas för att du ska få ersättning från a-kassan om du blir arbetslös.

Arbetsgivarintyg.nu

Arbetsbetyg

När du avslutar en anställning kan du be om ett personligt omdöme, ett så kallat arbetsbetyg, men detta är ingenting du kan kräva. Både omdöme och intyg är bra att ha när du ska söka nya jobb.

Arbetstidsmått och sysselsättningsgrad

Utgångspunkten är att heltidsanställning, 100% är 40 timmar i veckan, men det kan variera beroende på om du arbetat skift, då motsvaras heltid av färre än 40 timmar i veckan, informationen hittar du i det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Har du en sysselsättningsgrad som är mindre än heltid uttrycks den oftast i procent av 100%.

Avgångsbidrag (AGB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Avgångsersättning (AGE)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Avtalat

Avtalats uppdrag är att sprida kunskap om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring, och att samla all information på ett ställe. Syftet är att göra det lättare för dig att hitta information som är korrekt, relevant och enkel. Du kan alltid kontakta Avtalat om du behöver rådgivning.

avtalat.se

Fremia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Fremia.se

Kollektivavtal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Omställningsersättning (OSE)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg är mer omfattande än ett arbetsgivarintyg, och sträcker sig ofta över hela anställningsperioden. Förutom vilka datum anställningen gällde samt vilka befattningar den anställde haft hos arbetsgivaren, så redogörs det ofta i detta intyg vilka arbetsuppgifter den anställde hade.

Tjänstgöringsbetyg

Efter en anställning varat längre än sex månader kan den anställde även begära ett tjänstgöringsbetyg. Detta betyg tar upp hur den anställde presterat under anställningen (alltså hur denne skötte arbetsuppgifterna). Detta brukar nämligen inte stå med på varken arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Uppsägningsbesked

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.