Omställningsersättning

Omställningsersättning, OSE, är en engångsutbetalning som du kan vara berättigad till om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist, ohälsa eller att din visstidsanställning löpt ut. 

Förutom att vara godkänd jobbsökare måste du som jobbsökare uppfylla följande krav för att vara kvalificerad för OSE:

 • Du ska vid anställningens upphörande ha fyllt 40 år.
 • Under de senaste 5 åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader vid ett eller flera företag/organisationer anslutna till KFO. Femårsperioden räknas från och med att senaste anställningen har upphört.
 • Du får inte bli återanställd på samma företag/organisation inom 30 dagar.
 • Bifoga arbetsgivarintyg för dessa anställningar.
 • Bifoga uppsägningsbevis.
 • Du kan tidigast ansöka om OSE efter din sista anställningsdag.

Så här går en ansökan till:

 • Du ansöker om OSE tidigast din sista anställningsdag.
 • När det gått 30 dagar efter sista anställningsdag stämmer vår handläggare av med din arbetsgivare om du blivit återanställd hos samma arbetsgivare.
 • Efter att handläggaren fått svar från din arbetsgivare handläggs ansökan.
 • Du får ett svar från handläggaren.
 • Din ersättning betalas ut den 25:e kommande månad.

Ersättningens storlek

Omställningsersättningen baseras på din sysselsättningsgrad i procent. Om du arbetat heltid är ersättningen ett halvt inkomstbasbelopp enligt det inkomstbasbelopp vid tiden för ansökan. Ersättningen är brutto och du betalar skatt på ersättningen.

År 2021 är inkomstbasbeloppet 68 200 kr. Det betyder att du som arbetat heltid kan få en utbetalning på 34 100 kr.

Om du arbetat mindre än heltid så beräknas ersättningen i förhållande till avtalad heltid. 
Exempel:  Om en heltid hos er är 40 tim och du jobbar 30 tim så får du 75% av ett halvt inkomstbasbelopp.

Om du blivit uppsagd och återanställd med lägre sysselsättningsgrad kan du få ersättning på mellanskillnaden mellan den första och den nya sysselsättningsgraden. 
Exempel: Om du är anställd på 100 %, blir uppsagd och återanställd på 80% så kan du få en engångsersättning på 20% av ett halvt inkomstbasbelopp.