Om oss

Kollektivavtalsstiftelsen Omställning CIKO (civilsamhället, ideella och kooperativa organisationer) är en omställningsorganisation som bildats av arbetsgivarföreningen KFO och arbetstagarorganisationen LO.

CIKO verkställer omställningsavtalet KFO-LO som gäller arbetare och vissa tjänstemän inom företag och organisationer inom kooperativ, ideell och civilsamhällets verksamheter. Det innefattar aktiebolag och ekonomiska föreningar. Branscher som omfattas är bland annat fastighets, petroleum, städ, restaurang, personlig assistans, vård – och omsorg, detaljhandel, sociala företag, förskolor, transporter och logisk.

Omställningsavtalet som omfattar ca 95 000 individer inkluderar möjlighet till omställningsinsatser och ekonomisk ersättning.

Omställningsavtalet är framtaget för att ge stöd på vägen till ett nytt arbete för anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa.   

CIKO är en rikstäckande organisation med rådgivare som arbetar över hela landet. Kansliet ligger i Stockholm, där arbetar ledning, ekonomi, kommunikation och administration. CIKO leds av en VD och CIKO:s styrelse består av representanter från stiftarna Arbetsgivarföreningen KFO och arbetstagarorganisationen LO. 

Ladda ner: Omställningsavtal KFO- LO, PDF

Ladda ner vår broschyr: Stöd till dig som är uppsagd, PDF

CIKO:s styrelse