Om oss

En del människor kan se det som en ny möjlighet att bli uppsagd. De ser det som en öppning till att göra någonting nytt. För andra innebär det en stor omställning som väcker många frågor och skapar en osäkerhet. Oavsett hur din situation ser ut så finns vi här för att du som omfattas av Omställningsavtalet KFO – LO, att få hjälp till ett nytt jobb. Vår utgångspunkt är att alla reagerar olika när de blir av med jobbet. Därför jobbar vi på individnivå och skräddarsyr lösningar och åtgärder som utgår från ditt personliga behov och livssituation. Vi är även här för att stötta och vägleda dig som är arbetsgivare och som av olika anledningar sagt upp personal, att hitta lösningar som hjälper dina anställda att hitta ett nytt jobb. På den här sidan har vi samlat information för att vägleda dig som är jobbsökare och arbetsgivare till rätt stöd och ersättning.

En kort bakgrund

  • CIKO är en ny omställningsorganisation som bildats av KFO och LO och startade den 1 januari 2019. CIKO verkställer Omställningsavtalet KFO – LO.
  • Det nya omställningsavtalet berör ca 95 000 anställda.
  • Omställningsavtalet omfattar möjlighet till stöd genom omställningsinsatser och ekonomisk ersättning
  • Det nya omställningsavtalet är framtaget för att ge stöd på vägen till ett nytt arbete för anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist och som omfattas av Omställningsavtalet KFO – LO.

Ladda ner: Omställningsavtal KFO- LO, PDF

Ladda ner vår broschyr: Stöd till dig som är uppsagd, PDF