CIKO och GDPR

För att tillgodose dig som jobbsökare med så hög service som möjligt enligt omställningsavtalet behöver vi behandla vissa personuppgifter. Uppgifter som berörs är de som lämnas via följande formulär, senare meddelas CIKO samt som kan ha betydelse för CIKOs hantering av dig som jobbsökare.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till annan person eller organisation utom när skyldighet föreligger eller när samarbete sker med annan aktör inom ramen för CIKOs insatser sker. CIKO har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underleverantörer inom jobbcoachning och IT-stöd.

Sex månader efter att din ramtid löpt ut raderas samtliga personuppgifter såvida inte ekonomiska transaktioner ägt rum, dina uppgifter sparas då i enighet med bokföringslagen. Eventuella ändringar av personuppgifter sker genom den löpande dialog som förs med administratör och rådgivare genom processen.

Genom din ansökan samtycker du till ovan angiven behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig på CIKO är: Hanna Becker (hanna.becker@ciko.se)