Ekonomiskt stöd

Du kan få ekonomiskt stöd när du blir uppsagd. Vi kallar det för omställningsersättning, OSE, och det är en engångsutbetalning.

För att få OSE ska följande vara uppfyllt:

  • Du ska vara godkänd jobbsökare hos oss.
  • Du ska vid anställningens upphörande ha fyllt 40 år.
  • Du ska under de senaste 5 åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader vid ett eller flera företag/organisationer anslutna till Fremia. Femårsperioden räknas till och med senaste anställningsdagen.
  • Du får inte bli återanställd på samma företag/organisation inom 30 dagar.

Så här går en ansökan till:

  • Du kan tidigast ansöka om OSE efter din sista anställningsdag.
  • Du ska bifoga arbetsgivarintyg för din/dina anställningar. (På www.arbetsgivarintyg.nu kan du läsa mer om hur ett sådant intyg ser ut).
  • När det gått 30 dagar efter din sista anställningsdag kontrollerar vi att du inte blivit återanställd och uppfyller villkoren för OSE.
  • Om du har rätt till OSE betalas pengarna ut den 25:e efterföljande månad.

Logga in och ansök

Ersättningens storlek

Omställningsersättningen baseras på din sysselsättningsgrad i procent. Om du arbetat heltid är ersättningen ett halvt inkomstbasbelopp enligt det inkomstbasbelopp vid tiden för ansökan. Ersättningen är ett bruttobelopp och du betalar skatt på ersättningen.

År 2022 är inkomstbasbeloppet 71 000 kr. Det betyder att du som arbetat heltid kan få en utbetalning på 35 500 kr före skatt. Om du arbetat mindre än heltid så beräknas ersättningen i förhållande till avtalad heltid.

Exempel uppsagd:

Om en heltidstjänst motsvarar 40 tim och du jobbar 30 tim så får du 75% av ett halvt inkomstbasbelopp.

Halvt inkomstbasbelopp 35 500 x 0,75 = 26 625:- före skatt.

Exempel återanställd:

Om du är anställd på 100 %, blir uppsagd och återanställd på 80% så kan du få en engångsersättning på 20% av ett halvt inkomstbasbelopp.

Halvt inkomstbasbelopp 35 500 x 0,2 = 7 100:- före skatt.