Bra att veta vid omställning

En 60 minuters introduktion

En 60 minuters introduktion


Datum: 13 Augusti 2021
Tid: 14:00
Plats: Online

Vad händer om det blir arbetsbrist och ni måste säga upp viktig personal? I händelse av en framtida arbetsbristsituation på er arbetsplats kan era anställda omfattas av omställningsorganisationen CIKO, som ingår som en del i ert kollektivavtal.