Det här händer sedan

CIKO är en omställningsorganisation som arbetar med individer som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa. Målet är att du som jobbsökare ska få ett nytt arbete så snabbt som möjlig. För att vägen till ett nytt jobb ska blir smidigare förväntar vi oss att du själv är aktiv i alla insatser.

När du blivit anmäld och godkänd av CIKO blir du tilldelad en rådgivare. Vi har rådgivare som arbetar över hela landet.  All rådgivning syftar till att hitta en väg som passar jobbsökarens arbetslivserfarenheter, utbildning och livssituation.

Så här går det till: 

Tillsammans med rådgivaren har du ett personligt samtal och gör en kartläggning om din bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet. Efter samtalet skapas en handlingsplan med en ungefärlig tidsplan. Handlingsplanen är alltid individuell med personliga mål och uppgifter för dig som jobbsökare. Här listas också aktiviteter för att nå målet.

Rådgivaren tar ett beslut om vilken insats som ska sättas in för att vägleda jobbsökaren till ett nytt jobb. Det kan till exempel handla om coachning, hjälp med ansökningshandlingar, CV-granskning eller en kortare utbildning.

Jobbsökaren och rådgivaren har löpande kontakt för att se till att handlingsplanen följs på ett bra sätt. Detta kan ske genom personliga möten, e-post eller telefon.