Det här händer sedan

När vi på CIKO får in anmälan kan vi börja vårt arbete med att hjälpa till att hitta en väg till ett nytt jobb. För att arbetet ska bli så tryggt och effektivt som möjligt så kommer vi tillsammans överens om en handlingsplan som vi sedan jobbar efter.

En trygg väg tillbaka

Oavsett om du är arbetsgivare eller jobbsökare så är uppsägningar något som inte lämnar människor oberörda. Därför lägger vi på CIKO ner ett stort arbete på att hitta en personlig och trygg väg till din nya anställning. Med en tydlig process och handlingsplan blir det lättare för både den uppsagda och arbetsgivare att förstå vad som gäller.

Så här går det till:

När vi har fått in en korrekt anmälan är första steget att tilldela jobbsökaren en rådgivare.

  • Därefter kontaktar rådgivaren jobbsökaren och bokar ett möte.
  • Rådgivaren och jobbsökaren inleder med ett personligt samtal och gör en kartläggning om bakgrund, utbildning och arbetslivserfarenhet.
  • Tillsammans skapar rådgivaren och jobbsökaren en handlingsplan med ungefärlig tidplan och aktiviteter för att nå målet. Handlingsplanen är individuell med personliga mål och uppgifter för jobbsökaren.
  • Rådgivaren tar ett beslut om vilken insats som passar jobbsökaren bäst, t ex coachning, hjälp med ansökningshandlingar, cv-granskning eller en kortare kurs, för att vägleda jobbsökaren till ett nytt jobb.
  • Jobbsökaren och rådgivaren har sedan löpande kommunikation för att se till att handlingsplanen följs på ett bra sätt. Detta kan ske genom personliga möten, e-post eller telefon.
  • All rådgivning syftar till att hitta en väg som passar jobbsökarens  arbetslivserfarenheter, utbildning och livssituation.
  • Vi försöker alltid hitta en lösning som passar just dig och som ligger inom ramen för CIKOs erbjudande.