Checklista inför ditt kartläggningssamtal

Innan du träffar din rådgivare för första gången vill vi att du förbereder dig genom att svara på några frågar. Under mötet utgår vi från vad du tycker är viktigt, dina erfarenheter, styrkor, kompetenser och behov. Målet är att vi ska få en gemensam bild av vad du vill göra för att hitta rätt väg, till rätt jobb.

Innan du träffar din rådgivare för första gången vill vi att du förbereder dig genom att svara på några frågar. Under mötet utgår vi från vad du tycker är viktigt, dina erfarenheter, styrkor, kompetenser och behov. Målet är att vi ska få en gemensam bild av vad du vill göra för att hitta rätt väg, till rätt jobb.

  1. Gör en lista på dina tidigare anställningar
  2. Gör en lista på dina utbildningar, även kortare kurser
  3. Hur fick du ditt nuvarande arbete?
  4. Har du behov av en längre eller kortare utbildning? Inom vilket område?
  5. Har du nyligen sökt ett jobb?
  6. Känner du till något jobb just nu som du kan söka?
  7. Hur känns det att ha blivit uppsagd?
  8. Om du fick drömma, vad vill du jobba med i framtiden?
  9. Vad behöver du göra eller övervinna för att få ditt drömjobb?
  10. Vad har du för förväntningar på CIKO?