Stockholm

Bra att veta vid omställning – en 45 minuters introduktion.

Vad händer om det blir arbetsbrist och ni måste säga upp viktig personal? I händelse av en framtida arbetsbristsituation på er arbetsplats kan era anställda omfattas av omställningsorganisationen CIKO, som ingår som en del i ert kollektivavtal. Lars Edmar berättar på ett 45 minuters videomöte om hur ni kan få stöd av CIKO vid omställning och ger … Läs mer