Checklista inför studier

Den 1 april öppnar en ny ansökningsomgång för omställningsstudiestöd hos CSN. Den gäller för studier som ska starta någon gång mellan 1 juli och 31 december 2023.

Det är viktigt att du skickar in din ansökan till CSN så fort som möjligt. Ju mer du kan förbereda inför din ansökan desto bättre. Gör så här:

1. Anmäl dig till CIKO

Du behöver först anmäla dig till oss så att vi kan kontrollera att du tillhör CIKO och att du uppfyller villkoren för att få vår vägledning och stöd.

Anmälan

2. Få rådgivning eller vägledning 

En vägledare från CIKO kontaktar dig för att boka ett möte, på telefon eller videosamtal. Inför mötet är det bra att du tänker igenom några saker:

  • Vill du ha rådgivning gällande din situation och arbetsmarknad?
  • Vill du ha vägledning inför en utbildning?
  • Vilken utbildning vill du gå?
  • Kommer utbildningen att stärka din ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov?
  • Vill du studera på heltid eller deltid?
  • Kommer det ekonomiska stödet var tillräckligt under utbildningsperioden?

3. Ansök om omställningsstudiestöd hos CSN

Skicka in din ansökan på Mina sidor på csn.se. För att logga in behöver du en e-legitimation, till exempel ett mobilt bank-id.

Ansökningsomgången öppnar 1 april. CSN beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till CSN och så länge pengarna räcker. Ju snabbare du ansöker desto större chans att du kan få ta del av stödet.

Mina sidor CSN

4. Vänta på beslut från CSN

Det är många delar som måste falla på plats innan du kan få ett beslut från CSN. Därför kan väntetiden variera beroende på när du ansöker. Du kan räkna med att få vänta 10–12 veckor på ditt beslut, men ibland kan det ta längre tid än så.

5. Läs igenom beslutet från CSN

Läs igenom beslutet och kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om något inte stämmer vill CSN att du kontaktar dom.

6. Kontrollera om du har rätt till kompletterande studiestöd från CIKO

Har din ansökan blivit godkänd av CSN kan du ha rätt till ett kompletterande studiestöd från CIKO. Det gäller för dig som har en arbetsplats som anslutit sig till Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Viktigt om du ändrar dina studier

Om du ändrar omfattning eller avbryter dina studier ska du snarast anmäla det till CIKO. Detta för att du som har fått kompletterande studiestöd ska undvika att bli återbetalningsskyldig.

7. Lämna studieförsäkran till CSN och se till att ditt konto är anslutet till Swedbank

Lämna studieförsäkran

Innan du kan få din första utbetalning måste du intyga att du ska studera enligt de uppgifter som står i beslutet från CSN. Det kallas för att du lämnar en studieförsäkran. Tillsammans med beslutet om omställnings­studiestöd får du en blankett för studieförsäkran. Den ska du skriva under och skicka in till CSN när du börjar studera. Ibland kan även skolan behöva skriva under, det står i så fall på blanketten.

Din studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast 30 dagar efter att din studieperiod med omställnings­studiestöd börjar.

Om studieförsäkran kommer in för sent gäller inte beslutet längre. Har du särskilda skäl kan CSN ändå betala ut pengarna.

Anmäl konto till Swedbank

För att vi ska kunna betala ut pengarna till ditt bankkonto, behöver det vara anslutet till Swedbanks kontoregister. Du behöver inte vara kund hos Swedbank, utan kan ha vilken svensk bank som helst.

På Swedbanks webbplats kan du kontrollera om ditt konto redan finns med i registret och anmäla ditt konto.

Viktigt om du har kompletterande studiestöd

Om du ändrar omfattning eller avbryter dina studier ska du snarast anmäla det till CIKO. Detta för att du som har fått kompletterande studiestöd ska undvika att bli återbetalningsskyldig.

 

Läs mer om omställningsstudiestödet hos CSN.

CSN