Ansök om omställningsersättning

Här ansöker du som är anmäld till CIKO om Omställningsersättning. Om du inte är anmäld till CIKO gör du först en anmälan och därefter en ansökan om OSE.
För att ha rätt till OSE ska du vara uppsagd pga. arbetsbrist, fyllt 40år vid anställningens upphörande och under de senaste 5 åren varit anställd i 50 månader.