Anmälan

Här kan ni som arbetsgivare anmäla er arbetstagare, eller du som anställd anmäla dig till CIKO. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna är informerade.

Här kan ni som arbetsgivare anmäla er arbetstagare, eller du som anställd anmäla dig till CIKO. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna är informerade.

Har ni som arbetsgivare många uppsagda som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss på kontakt@ciko.se för att få ett Excelblad där ni kan anmäla dessa samtidigt.

The Application form is also available in English