Ansök om omställningsersättning

Här ansöker du som är anmäld till CIKO om Omställningsersättning. Om du inte är anmäld till CIKO gör du först en anmälan och därefter en ansökan om OSE. Du kan tidigast ansöka om OSE efter din sista anställningsdag.

Här ansöker du som är anmäld till CIKO om Omställningsersättning. Om du inte är anmäld till CIKO gör du först en anmälan och därefter en ansökan om OSE. Du kan tidigast ansöka om OSE efter din sista anställningsdag.

För att ha rätt till OSE ska du vara uppsagd på grund av arbetsbrist, fyllt 40 år vid anställningens upphörande och under de senaste fem åren varit anställd i 50 månader.

The Application for transition compensation form for is also available in English