Anmäl som jobbsökare

Du som arbetstagare anmäler dig med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts. Uppsägningsbevis och
arbetsgivarintyg ska bifogas ansökan.

Steg 1 av 2