Anmäl som jobbsökare

Du som arbetstagare anmäler dig med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts. Uppsägningsbevis och
arbetsgivarintyg ska bifogas ansökan.

Anmälan som jobbsökare kan även göras på blankett

Register as a jobseeker (form) 

Steg 1 av 2