Anmäl som jobbsökare

Du som arbetstagare anmäler dig med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts. Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas ansökan.

Steg 1 av 2