Anmäl som arbetsgivare

Här kan du som arbetsgivare anmäla dina arbetstagare till CIKO. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna meddelats.

Som arbetsgivare fyller du i anmälan med uppgifter om arbetsplats, kontaktperson och berörda arbetstagare.  Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas.

Register as an employer (online form)

Har du som arbetsgivare många uppsagda som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss på kontakt@ciko.se för att få ett Excelblad där du kan anmäla dessa samtidigt.

Steg 1 av 2