Anmäl som arbetsgivare

Du som arbetsgivare anmäler din uppsagda arbetstagare med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagaren meddelats. Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas ansökan.

Steg 1 av 2