Anmäl som arbetsgivare

Du som arbetsgivare anmäler dina uppsagda arbetstagare med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna meddelats. Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas ansökan.

Steg 1 av 2