Anmäl som arbetsgivare

Du som arbetsgivare anmäler dina uppsagda arbetstagare med det här formuläret. Anmälan kan göras tidigast efter beslut om uppsägning gjorts och arbetstagarna meddelats. Protokoll med lokal facklig organisation om arbetsbrist eller om arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska bifogas ansökan.

Anmälan som arbetsgivare kan även göras på blankett

Register as an employer (form)

Har du som arbetsgivare många uppsagda som ska anmälas samtidigt? Kontakta oss på kontakt@ciko.se för att få ett Excelblad där du kan anmäla dessa samtidigt.

Steg 1 av 2